Biologisk m?ngfald i fokus f?r konstverk vid Bl?senhus

9 juli 2021

Tyg i abstrakta f?rgglada m?nster

Konstn?ren Amanda Selinder anv?nder pigment fr?n naturen f?r att f?rga sidentyger som ska h?ngas upp i gr?nomr?det Lugnet p? Bl?senhusomr?det.

Ett konstprojekt p? temat biologisk m?ngfald tar som b?st form i ett labb p? Evolutionsbiologiskt centrum. D?r odlar konstn?ren Amanda Selinder organismer som ska gestaltas i textila skulpturer vid campusomr?de Bl?senhus.

Under sommaren och h?sten 2021 kommer en tillf?llig konstn?rlig gestaltning ?ga rum i Bl?senhusomr?det. Det ?r Akademiska Hus, Statens konstr?d och Uppsala universitet som har bjudit in konstn?ren Amanda Selinder f?r att skapa det unika konstprojektet “Biologiska pigment - svampmycel, alger, v?xter och bakterier” i gr?nomr?det Lugnet n?ra Campus 1477.

Konstn?r Amanda Selinder.
Foto: Statens konstr?d.

Amanda Selinder unders?ker som b?st de svampar, alger, bakterier och v?xter som hon hittar i parken och dammen, och utforskar hur hon kan anv?nda dem f?r att f?rga textilier. Till sin hj?lp har hon traditionella v?xtf?rgningsmetoder som kokning och solf?rgning. Men hon extraherar ?ven pigment fr?n bakterier och svampar i laboratoriemilj? i det intilliggande Evolutionsbiologiskt centrum tillsammans med forskarna Anna Rosling och Gustaf Granath. Den f?rdiga gestaltningen kommer att best? av sex inf?rgade sidentygstycken.

Vill inspirera till nya perspektiv

– Konst spelar en viktig roll i skapandet av attraktiva campusomr?den och med konst p? campus vill vi inspirera alla som vistas d?r till nya perspektiv och tankar. Den h?r utst?llningen skapas med hj?lp av naturen och det passar s?rskilt bra i ett omr?de d?r vi har satsat h?rt p? att v?rna de gr?na utemilj?erna och fr?mjat den biologiska m?ngfalden, s?ger Peter Bohman, marknadsomr?desdirekt?r p? Akademiska Hus.

Konstprojektet "Biologiska pigment" ?r en f?rl?ngning av de m?nga ekologiska h?llbarhetsprojekt som genomf?rts p? campusomr?det. Framv?xten av projektet g?r att f?lja via en hemsida fr?n och med mitten av juli. Alla som vill kan komma f?rbi gr?nomr?det Lugnet vid Bl?senhus och titta p? n?r arbetet v?xter fram. Under sommaren och h?sten kommer det ocks? att h?llas workshops med allm?nhet och studenter p? plats. D?r kommer sedan det f?rdiga konstverket ”Biologiska pigment” att kunna ses fr?n m?nadsskiftet augusti/september.

OM SATSNINGEN P? KONSTN?RLIG GESTALTNING I BL?SENHUS

Som en del i ett samarbetsavtal mellan Akademiska Hus och Uppsala universitet arbetar parterna aktivt med milj?n i campusomr?det i Bl?senhus. Bland annat har det byggts insekts- och igelkottshotell, placerats ut f?gelholkar samt d?da tr?dstammar - allt f?r att djur och insekter ska trivas i milj?n.
Satsningen p? den konstn?rliga gestaltningen i Bl?senhus sker genom ett f?rdjupat samarbete mellan Akademiska Hus och Statens konstr?d, ett projekt d?r ?ven Uppsala universitet ?r samarbetspartner, som ska leda till att konsten tar plats i utvecklingen av attraktiva campusomr?den och p? ett nytt s?tt bidrar i forsknings- och l?randemilj?er.

L?s mer:

Prenumerera p? Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31