Oscarspris f?r barnh?lsov?rd och realtidsber?kningar

9 juli 2021

Forskning inom m?dra- och barnh?lsov?rd samt datorteknik bel?nas n?r Uppsala universitets styrelse – konsistoriet – delar ut 2021 ?rs Oscarspris. ?rets pristagare ?r Ashish KC vid institutionen f?r kvinnors och barns h?lsa och Pontus Ekberg vid institutionen f?r informationsteknologi.

Varje ?r delar Uppsala universitet ut Oscarspriset till yngre forskare vid Uppsala universitet, som "genom vetenskaplig skrift gjort sig mest v?lf?rtj?nt och inger de b?sta f?rhoppningar om fortsatt vetenskaplig f?rfattarverksamhet vid universitetet". Priset utg?rs av avkastningen av Oscar II:s jubelfestdonation fr?n 1877 och kan delas mellan tv? lika f?rtj?nta forskare.

Mottagarna utses av universitetets styrelse, konsistoriet, p? f?rslag av en kommitté best?ende av fakultetsdekanerna. I ?r delas priset ut till Ashish KC och Pontus Ekberg som f?r dela p? prissumman p? 140 000 kronor.

Motiveringar

Med.dr. Ashish KC, institutionen f?r kvinnors och barns h?lsa.

Varje ?r f?ds 10-15 miljoner barn runt om i v?rlden som beh?ver hj?lp f?r att b?rja andas. Ashish KC, som ?r docent i global h?lsa vid Uppsala universitet, har arbetat med flera olika interventioner f?r att f?rb?ttra det omedelbara omh?ndertagandet av dessa nyf?dda barn, vilket lett till b?ttre h?lsa och ?verlevnad. Efter sin disputation 2016 har Ashish KC etablerat ett forskningsinstitut i sitt hemland Nepal och byggt ett brett internationellt n?tverk. Hans studier om hur kvaliteten i m?dra- och barnh?lsov?rden i resurssvaga milj?er kan st?rkas har f?tt stor uppm?rksamhet och har p?verkat policy lokalt i Nepal som globalt.

Fil. dr. Pontus Ekberg, institutionen f?r informationsteknologi.

Pontus Ekberg bel?nas f?r sina bidrag till f?rst?elsen av grundl?ggande problem kopplade till realtidsber?kningar. Realtidssystem kan definieras som system som kontrollerar en milj? genom att ta emot data, bearbeta dem och returnera resultat tillr?ckligt snabbt f?r att p?verka milj?n inom ett givet tidsspann, till exempel i styrsystem som kr?ver omedelbar och korrekt respons. Genom sin forskning har Pontus Ekberg belyst komplexiteten hos denna typ av system, och bidragit med l?sningar p? problem som varit ol?sta i ?ver 30 ?r. Han har ?ven p?verkat analys och design av dagens inbyggda programvara.

L?s mer om Oscarspriset

http://www.nwwahomes.com/om-uu/akademiska-traditioner/priser-utmarkelser/oscarspriset/

Prenumerera p? Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31