Fredrik Almqvist f?r ?rets Ulla och Stig Holmquists pris

9 juli 2021

Fredrik Almqvist, professor vid Ume? universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2021. Han bel?nas f?r sin eleganta till?mpning av organisk syntes vid framtagning av sm? organiska molekyler med anv?ndningspotential vid infektions- och neurodegenerativa sjukdomar.

Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas ?rligen ut till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ?mnet organisk kemi och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta omr?de. Prissumman ?r 1,2 miljoner kronor.

Motivering:

Fredrik Almqvists fokus p? utvecklingen av antibakteriella medel med nya verkningsmekanismer har genererat viktiga bidrag och substanser har framst?llts som uppvisat god effekt p? bakterier b?de i in vitro och in vivo modeller. Han har vidare utvecklat 2-pyridonderivat med effekt mot amyloidbildning, substanser som kan f? framtida anv?ndning vid behandling av vissa neurodegenerativa sjukdomar. Almqvist kombinerar en framg?ngsrik till?mpning av bioaktiva substanser med banbrytande metodutveckling och syntes av heterocykliska strukturer, n?got som r?nt b?de nationell och internationell uppm?rksamhet.

 

 

Prenumerera p? Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31