Genetiken viktig f?r ?ldern vid sexdebut och barnaf?dande

9 juli 2021

Gravid kvinna sitter lutat mot man och b?da har h?nderna p? hennes mage.

Enligt den nya studien har v?r genupps?ttning betydelse f?r ?ldern vid sexdebut och f?rsta barnets f?delse.

Ett internationellt forskarlag med forskare fr?n bland annat Uppsala universitet har identifierat hundratals genetiska varianter som kan kopplas till ?lder f?r sexdebut och n?r man f?r sitt f?rsta barn. Studien visar att en kombination av genetik, sociala faktorer och milj? styr det reproduktiva beteendet och att det ocks? kan kopplas till sjukdomar senare i livet.

Hos m?nniskor p?verkas fortplantningen fr?mst av milj?n och sociala faktorer men biologi och genetisk bakgrund har ocks? betydelse. Sexuell debut och barnaf?dande ?r grundl?ggande i m?nniskans fortplantningsbeteende och kan anv?ndas som m?tt p? reproduktionsstart. I en internationell studie som publicerats i tidskriften Nature Human Behaviour har forskarna identifierat 371 genetiska varianter som kan kopplas till det reproduktiva beteendet.

– Vi s?kte igenom hela arvsmassan f?r att hitta samband mellan genetiska varianter och ?lder vid sexuell debut och f?rsta barnets f?delse. Det h?r ?r den st?rsta studien hittills av det h?r slaget och den inkluderar information fr?n hundratusentals individer, b?de kvinnor och m?n. Baserat p? de data vi fick fram kunde vi ber?kna att de genetiska varianterna l?g bakom 5–6 % av skillnaden i ?lder f?r sexuell debut och barnaf?dande, vilket ?r f?rv?nansv?rt mycket, s?ger Marcel den Hoed, forskare vid Institutionen f?r immunologi, genetik och patologi,

Kombination av faktorer

Studien visar att det ?r en kombination av genetik, sociala faktorer och milj? som resulterar i tidig eller sen reproduktionsstart. Forskarna visste sedan tidigare att socioekonomiska f?rh?llanden och utbildningsniv? kan kopplas till tidpunkten f?r reproduktionsstart men nu kunde de se att personer som var genetiskt ben?gna att skjuta upp den sexuella debuten eller f?rsta barnaf?dandet ocks? levde l?ngre och hade b?ttre h?lsa senare i livet.

Uppt?ckten att genetiska faktorer bakom reproduktivt beteende uppvisar ett samband med sjukdomar som typ 2-diabetes och hj?rt-k?rlsjukdomar skulle kunna bidra till b?ttre kunskap om sjukdomar senare i livet. Forskarna hoppas ocks? att deras studie kan ?ka f?rst?elsen kring ofrivillig barnl?shet, ton?ringars mentala och sexuella h?lsa och m?jliga behandlingar.

Prenumerera p? Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31